Телефонуйте нам без вихідних:
Написати нам:
info@lawcenter.com.ua
Відправити заявку
place Працюємо з виїздом до Вас
Доставка документів безкоштовно

Розробка структури власності та подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Надаємо послуги з подання структури власності вашого підприємства та розкриття відомостей про кінцевих бенефіціарних власників. Розробимо та подамо державному реєстратору структуру власності та дані про бенефіціарів товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), благодійного фонду (БФ), громадської організації (ГО) та інших підприємств і організацій.

Назва послугиСтроки виконанняЦіна
Розробка та подання структури власності відомостей про бенефіціарів до 3 днів 1500 грн
Нотаріальні послуги (сплачуються окремо)    
Нотаріальна довіреність від підприємства 1 день 600 грн
Нотаріально посвідчена копія паспорту КБВ 1 день 200 грн

Замовити

Як замовити послугу?

Для замовлення послуги вам потрібно надати нам код ЄДРПОУ підприємства та актуальну інформацію щодо його учасників (власників). Ми розробимо схему структури власності, підготуємо пакет документів і подамо держаіному реєстратору.

Державному реєстрації ми подаємо:

  • заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - форма 4;
  • структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу № 163;
  • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
  • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Увага! Відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності підприємства необхідно подати до 11 липня 2022 року.

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником може бути тільки фізична особа.

Структура власності підприємства - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

На схематичному зображенні структури власності зазначаються:

  • всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи);
  • всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
  • розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.

На схематичному зображенні структури власності вказуються щодо кожної:

  • фізичної особи - громадянина України - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • фізичної особи - іноземця та особи без громадянства - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, - всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;
  • юридичної особи України - повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

На схематичному зображенні структури власності щодо кожного кінцевого бенефіціарного власника (за наявності) зазначається опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий вирішальний вплив).

У разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках).

У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

За неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність чи документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара юрособи передбачено штраф у розмірі від 17000 до 51000 грн (від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Якщо вам потрібно розробити схему структури власності та подати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників підприємства - звартайтеся до наших спеціалістів!

Питання та коментарі ()