Телефонуйте нам без вихідних:
Написати нам:
info@lawcenter.com.ua
Відправити заявку
place Працюємо з виїздом до Вас
Доставка документів безкоштовно

Подання структури власності та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Розкриття структури власності та відомостей про бенефіціарів

Що таке структура власності підприємства? Хто такі кінцеві бенефіціарні власники? Як заповнити дані про кінцевих бенефіціарних власників? Хто має подавати структуру власності та відомості про кінцевих бенефіціарних власників? Хто не подає звіт про кінцевих бенефіціарів? Які строки подання структури власності? Яка відповідальність за неподання відомостей про бенефіціарів?

Що таке структура власності підприємства?

Структура власності - це система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи.

Хто такі кінцеві бенефіціарні власники?

Кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, якa здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова oпepaцiя.

Як подати дані про кінцевих бенефіціарних власників?

Для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

  • заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - форма 4;
  • структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу № 163;
  • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
  • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Слід зазначити, що Законом № 755 не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до положень Наказу № 163 з 2022 року планується щорічне підтвердження відомостей про КБВ.

Також звертаємо увагу, що Міністерство юстиції України у листі від 11.06.2021 № 5178/8.4.4/32-21 зауважило, що «у разі звернення заявників до суб’єктів державної реєстрації з питань, пов’язаних з визначенням КБВ, обґрунтування причин відсутності КБВ у юридичної особи, складання схематичного зображення структури власності, рекомендуємо направляти їх до Міністерства фінансів України як до органу, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Хто має подавати структуру власності та відомості про кінцевих бенефіціарних власників?

Міністерство юстиції України у листі від 11.06.2021 № 5178/8.4.4/32-21 зазначило, що всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності Наказом № 163, з дня набрання чинності таким актом протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ.

Якщо Вам потрібно подати стуктуру власності підприємства та відомості про кінцевих бенефіціарних власників - звертайтеся до наших спеціалістів!

Хто не подає звіт про кінцевих бенефіціарів?

Перелік юридичних осіб звільнених від обов’язку подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника наведений у п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 755).

Не надають відомості про кінцевого бенефіціарного власника у 2021 році: політичні партії, профспілки, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання, адвокатські об’єднання, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), релігійні організації, державні органи, державні та комунальні підприємства; установи, організації, заклади охорони здоров’я які перебувають у державній чи комунальній власності територіальної громади або об’єднаної територіальної громади.

Які строки подання структури власності?

Відомості про кінцевих бенефіціарів в 2021 році (у обсязі документів визначених законодавством) повинні бути подані протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджена форма та зміст структури власності – у відповідності до вимог частини 4 Розділу Х Закону України від 06.12.2019 р. № 361-IX  (далі – Закон №361).

Нормативно-правовий акт яким затверджена форма та зміст структури власності, а саме Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі – Наказ про структуру власності № 163)  набрав чинності 11 липня 2021 року,  і відповідно тримісячний строк відведений Законом № 361 на подання відомостей про бенефіціарів у 2021 році обліковується з 11 липня 2021 по 10 жовтня 2021 року (включно).

Таким чином,  до 10 жовтня 2021 року всі юридичні особи (за винятком наведених нижче), щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників та які зареєстровані до  дати набрання чинності Наказом про структуру власності № 163, мають подати державному реєстратору вперше звіт з відомостями про бенефіціарів.

Яка відповідальність за неподання відомостей про бенефіціарів?

За неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність чи документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара юрособи передбачено штраф у розмірі від 17000 до 51000 грн (від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Джерело: Юрконсалтцентр

27.09.2021