Телефонуйте нам без вихідних:
Написати нам:
info@lawcenter.com.ua
Відправити заявку
place Працюємо з виїздом до Вас
Доставка документів безкоштовно

Правила та вимоги до написання найменування юридичної особи

Коли Ви прийняли рішення про створення юридичної особи перед Вами постане досить важливе питання – яку назву обрати для Вашої компанії. Звичайно ж, назва підприємства має Вам подобатись, але при цьому воно також має відповідати встановленим державою вимогам.

Наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012  № 368/5 затверджено Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки.

Нижче вказані основні вимоги до написання найменування юридичної особи:

 • найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи;
 • найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву;
 • організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання;
 • назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму;
 •  юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування;
 • найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності);
 • у найменуванні юридичних осіб забороняється використання:
  1. повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
  2. термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України;
  3. символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
 • найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій;
 • підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України "Про кредитні спілки";
 • юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»;
 • визначення «організація роботодавців», «об’єднання організацій роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об’єднання, які створені і діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;
 • у назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень «державна лотерея», «національна лотерея», «українська лотерея» у будь-яких відмінках і контекстах.

Правила написання найменування юридичної особи:

 • назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання;
 • використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань;
 • при написанні найменування юридичної особи використовуються:
  1. літери українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я ) - при написанні найменування українською мовою;
  2. літери латинського алфавіту (А, a, В, b, С, c, D, d, Е, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, О, o, Р, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z) - при написанні найменування англійською мовою;
  3. розділові знаки та символи: лапки (" ", “ ”, „ “, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@);
  4. цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).
 • використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається;
 • в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі та малі літери;
 • великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки, вважаються тотожними.

Джерело: Юрконсалтцентр

Питання та коментарі ()